PIC Lesson: Modbus

Modbus adalah serial communication protocol yang juga menggunakan UART signal. Modbus dihasilkan oleh Modicon pada 1979. Modbus menjadi komunikasi standart untuk peralatan elektronik industri seperti Programmable Logic Controller (PLC). Terdapat tiga jenis modbus iaitu Modbus RTU, Modbus ASCII dan Modbus TCP/IP.

Dalam sistem modbus, terdapat satu master dan satu atau lebih slave. Slave boleh dipasang sehingga 247 peralatan. Setiap peralatan slave mempunyai Slave Address yang unik iaitu dari nombor 1 hingga 247. Modbus Master akan meminta data daripada Modbus Slave.

Salah satu alat yang menggunakan Modbus adalah Touch Screen Panel. Ia disediakan berserta software nya seperti alat Samkoon dan software SamDraw.

Fonte e mais detalhes aqui.

Modbus Tester

Using this program you can test communication with modbus slaves. You can read 4XXXX/3XXXX registers, 1XXXX inputs, 0XXXX outputs. You can write 4XXXX registers and 0XXXX outputs. The data can be in many formats (hex, bin, int). The raw frame format is also avaiable at the spy page.

Fonte e mais detalhes aqui.